Aktiviteterna på fiskens dag kommer främst att vara i Lantmännens stora magasin och på kajen framför det. För att delta så är du välkommen att boka utställnings- och försäljningsyta där

Anmälningsblankett och mer information samt prislista finns här: Fiskens Dag 2022 prislista utställare

Karta/skiss över området samt magasinet finns här: Fiskens dag 2022 karta